در این کتاب کودکان با بازی خلاق می توانند تناسب، اندازه، هارمونی رنگ ها، لباس های زمستان و تابستان، لباس های مناسبت های مختلف را بسازند و بیاموزند و لذت ببرند.

هیچ محصولی یافت نشد.