تابلو کتابهای آموزشی

برای تقویت هوش نوزادان

تابلو کتاب
آموزش میوه‌ها

تابلو کتاب
آموزش رنگ‌ها

کتاب‌های
احساسات

کتابهایی در جهت آموزش احساسات به کودکان

مجموعه کتاب‌های
ماسک‌های بامزه

اجرای بازی های کودکانه‌ی نمایشی به همراه آموزش مفاهیم

مجموعه کتاب‌های
دالی دالی

کتاب های بازی دالی دالی موجب رشد اعتماد به نفس، افزایش مهارت های گفتاری و دیداری و حافظه در مخاطب میگردند.

کارگاه کتابخوانی
در مدرسه سفارت آلمان

مجموعه
دالی دالی

کتاب های بازی دالی دالی موجب رشد اعتماد به نفس، افزایش مهارت های گفتاری و دیداری و حافظه در مخاطب میگردند.

انتشارات راز بارش

فراتر از یک کتاب

علاوه بر اینکه یک کتاب برای کودک خود می‌خرید برای او زندگی کردن را نیز می‌آموزید.

افتخارات

افتخارات و مقام های کسب شده

فعالیت ها

فعالیت های فرهنگی و هنری

نهادها و سازمانها

همکاری با نهادها و سازمانهای مختلف

کارگاه ها

کارگاه های آموزشی برای کودکان

کتاب هایی مناسب برای رده سنی کودک شما

یک رده سنی را انتخاب کنید