همکاری با نهاد ها و موسسات

[icon_timeline timeline_style=”jstime” tl_animation=”tl-animation-slide-up”][icon_timeline_sep time_sep_title=”همکاری با نهاد ها و موسسات” time_sep_color=”#000000″][icon_timeline_feat time_title=”موسسه نشر شهر”]معاونت حمل و نقل و ترافیک تهران

معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری منطقه یک

معاونت فرهنگی اجتماعی منطقه 17 شهرداری تهران

معاونت فرهنگی اجتماعی منطقه 3 شهرداری تهران

شورای اسلامی شهر تهران

شرکت حمل و نقل ریلی رجا

باغ کتاب

شرکت نفت

آموزش و پرورش منطقه 11 تهران

معاونت پژوهش آموزش و پرورش منطقه 6 تهران

 

 

[/icon_timeline_feat][/icon_timeline]