[us_separator height=”30px” size=”custom”]

فعالیت های موسسه انتشاراتی راز بارش در دوبخش برگزاری پروژه ها و کارگاه ها و همچنین تولید محتوا متمرکز میباشد.

پروژه های انجام شده در موسسه راز بارش

  1. پروژه های زیست محیطی با عنوان آب ، گیاهان دارویی و آب های سرزمین من خلیج فارس
  2. اجرای پروژه های آموزش شهروندی با عنوان خط سفید.
  3. همکاری در اجرای جشنواره ترویج کتابخوانی یاد یار مهربان در سال های 1394-1395
  4. تولید محتوای گردشگری شهیران
  5. برگزاری جشنواره دوروزه کارآفرینی با عنوان کودک خلاق کارآفرین
[us_separator height=”50px” size=”custom”]