صفحه اصلی

کارگاه کتابخوانی در مدرسه سفارت آلمان کارگاه کتابخوانی در مدرسه سفارت آلمان کارگاه کتابخوانی در مدرسه سفارت آلمان برگزاری کارگاه با همکاری بخش فرهنگی سفارت اتریش برگزاری کارگاه با همکاری بخش فرهنگی سفارت اتریش حضور انتشارات راز بارش در نمایشگاه کتاب ۲۰۱۹ فرانکفورت
[us_separator size=”custom” height=”32px”]
[us_iconbox icon=”fas|paint-brush” style=”circle” size=”60px” title=”کارگاه ها” link=”url:https%3A%2F%2Frazebaresh.com%2F%25da%25a9%25d8%25a7%25d8%25b1%25da%25af%25d8%25a7%25d9%2587-%25d9%2587%25d8%25a7%2F|title:%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D9%87%D8%A7||”][/us_iconbox]
[us_iconbox icon=”fas|tasks” style=”circle” size=”60px” title=”فعالیت ها” link=”url:https%3A%2F%2Frazebaresh.com%2F%25d9%2581%25d8%25b9%25d8%25a7%25d9%2584%25db%258c%25d8%25aa-%25d9%2587%25d8%25a7%2F|title:%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA%20%D9%87%D8%A7||”][/us_iconbox]
[us_iconbox icon=”fas|users” style=”circle” size=”60px” title=”نهادها و موسسات” link=”url:https%3A%2F%2Frazebaresh.com%2F%25d9%2587%25d9%2585%25da%25a9%25d8%25a7%25d8%25b1%25db%258c-%25d8%25a8%25d8%25a7-%25d9%2586%25d9%2587%25d8%25a7%25d8%25af-%25d9%2587%25d8%25a7-%25d9%2588-%25d8%25b3%25d8%25a7%25d8%25b2%25d9%2585%25d8%25a7%25d9%2586-%25d9%2587%25d8%25a7%2F|title:%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%20%D9%88%20%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA||”][/us_iconbox]
[us_iconbox icon=”fas|trophy” style=”circle” size=”60px” title=”افتخارات” link=”url:https%3A%2F%2Frazebaresh.com%2F%25d8%25a7%25d9%2581%25d8%25aa%25d8%25ae%25d8%25a7%25d8%25b1%25d8%25a7%25d8%25aa%2F|title:%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA||”][/us_iconbox]
[us_separator]

محصولات

[us_carousel post_type=”product” items_quantity=”8″ items_layout=”shop_modern” columns=”4″ img_size=”medium” overriding_link=”post” carousel_loop=”1″ carousel_autoplay=”1″ breakpoint_1_cols=”4″ breakpoint_2_cols=”3″ breakpoint_3_cols=”2″]
[us_separator]

کارگاه ها و پروژه ها

[us_carousel items_layout=”portfolio_5″ columns=”4″ overriding_link=”post” carousel_autoplay=”1″ breakpoint_1_cols=”4″ breakpoint_2_cols=”3″ breakpoint_3_cols=”2″][us_separator]

گالری آثار

[us_carousel post_type=”us_portfolio” items_layout=”portfolio_14″ columns=”4″ overriding_link=”post” carousel_autoplay=”1″ breakpoint_1_cols=”4″ breakpoint_2_cols=”3″ breakpoint_3_cols=”2″]
[ultimate_carousel slides_on_desk=”1″ slides_on_tabs=”1″ slides_on_mob=”1″ dots=”off” item_animation=”fadeInRight” rtl=”on” css_ad_caraousel=”.vc_custom_1534712973415{margin-top: 0px !important;margin-right: 0px !important;margin-bottom: 0px !important;margin-left: 0px !important;padding-top: 30px !important;padding-right: 0px !important;padding-bottom: 0px !important;padding-left: 0px !important;}”]

افکار و اندیشه های انسان به گونه ای است که ممکن است فقط خواندن یک کتاب پایه اندیشه ها و افکار انسان را بر مبنای جدید یا در مسیر خاصی قرار دهد و چه بسا ممکن است کتابی مسیر سرنوشت میلیون ها انسان را در راه مخصوصی بیندازد.

انیشتین

[/ultimate_carousel]