دست هایت را بشوی

                                                                                                   داستانی طنز از شاهزاده کوچولو با موضوع بهداشت و  سلامتی 

پوکا و مین در سینما
پوکا و مین در موزه
فهرست