آدمک های جور واجور بسازیم

در این کتاب کودکان پیش دبستان و 4 الی 5 ساله می توانند با ورق زدن برش های کتاب ، تناسب و اندازه را بیاموزند. با بسته ای که روی پک کتاب قرار دارد هارمونی رنگ و لباس تابستان و زمستان و میهمانی و مناسبت های مختلف را درست کرده و درباره اش گفت و گو کنند. در این کتاب و در ضمن انجام فعالیت های آن می توان با کودکان درباره ی مد و عناصر طراحی شده در زمینه  مد به شکل ساده گفت و گو کرد.

این اثر نمونه ی مشابهی در ایران نداشته و انحصارا مختص انتشارات راز بارش می باشد.

آموزش آسان زمان و ساعت با نقاشی
حیوانات جورواجور بسازیم
فهرست