کتاب کوچک داستان نویسی من

در این کتاب مخاطب با بازی خلاق با ورق زدن هر یک از برش های کتاب جملات مختلف و متفاوتی می سازد. با ترکیب جملات می تواند داستانک خلاقی بنویسد

مخاطبان این اثر از پایه اول تا چهارم دبستان می باشد.

سفارش بیش از 30 جلد =یک کارگاه بازی آموزشی رایگان

به بیمارستان خوش آمدید
کتاب کوچک واژه نویسی من
فهرست