پوکا و مین در سینما

این اثر که در سال 2010 برنده ی جایزه ی آسترید لیندگرن بوده است، با تصاویری بسیار خلاق و با متنی ساده مفاهیم عمیق انسانی، را به مخاطب منتقل می کند. کودک در این داستان با شخصیت محوری همزاد پنداری کرده و برداشت های جالبی از داستان خواهد داشت که به تقویت تخیل و اندیشه او کمک خواهد کرد.

من گرگ و پدر بزرگ در تعطیلات
دست هایت را بشوی
فهرست